Близалки за слабо течение


Така наречените близалки се доказват перфектно на силно течение. Но вече на пазара се предлагат и плувки за слабо течение. Марко Бек и Ралф Герке успешно ловят с малки близалки на канал.

Нашият изпитателен полигон за новото поколение близалки е канал с дълбочина 3.5 м и средно течение. Най-често тук се лови бабушка. Отначало е необходимо да се подбере правилният грамаж плувка. При малките близалки, както и при големите, важи едно и също правило – при задържане на едно място антената на плувката трябва да образува 90 градуса ъгъл спрямо водата (абсолютно вертикално) и да се подава само антената от водата. Когато тялото на близалката се показва от водата при задържане на място, значи сте подбрали прекалено лека плувка. В момента на задържане поводът се поема от течението заедно с дропера и се отлепва от дъното заедно със стръвта. Ние използваме близалки от 2 до 5 г. Плувките са така утежнени, че при свободно изтичане антената се подава само около 5-10 мм от водата. За да е отчетливо кълването, съчмите по линията трябва да се подредени по определен начин. Непосредствено над повода с дължина 15 см и диаметър 0.08 мм се слагат две съчми № 10, на 20 см по-нагоре две съчми № 8  и след още 15 см основното утежнение от съчми. При слабо кълване основното утежнение може да се пръсне по линията. Линията трябва да е така балансирана, че при нормално положение на плувката двете съчми, които играят ролята на дропер, да се влачат по дъното.

Път на малката стръв

С помощта на дълбокомера щателно изследваме дъното пред нас, за да открием неравностите и препятствията, ако има такива. На дистанция 11 м откриваме относително равно място, където смятаме да подадем основната порция подхранка. Стръвта, която използваме, е пинки и едър вердевас. От размера на стръвта зависи и големината на куката. Ние ползваме куки № 20-24, които са ултратънки. Основната храна се състои от един пакет Sensas Match Gardons 3000, с един пакет  PV 1 и пръст. Топките стават тежки и лепкави, за да не се разпадат бързо на дъното. Ако се подава често храна, плясъкът по водата ще събере неминуемо много уклеи. Затова подаваме топките в зоната за риболов и започваме да чакаме. Ралф хваща първата бабушка. Първоначално кълването е в зоната на хранителната диря. След около десетина минути обаче рибата се концентрира точно върху хранителното петно. Точно тук близалките за задържане на едно място показват своите преимущества пред обикновената плувка.

Постепенно задържаме срещу течението

Стръвта се подава по различен начин. Можете да я подадете точно над хранителното петно, да я изчакате да потъне и да я задържите на място. Но в повечето случаи по-ефективно е да я подадете малко нагоре по течението, да я изчакате да заеме естественото си положение над петното и тогава да я задържите. След това отпуснете плавно по течението и задръжте за секунда, правейки стъпка след стъпка. При всяко задържане дроперът се отлепва от дъното и прави стръвта видимо апетитна за рибата. Плувката при този риболов реагира адекватно и на най-лекото пипане. С обикновена плувка кълването е значително по-трудно забележимо. Ето че и Марко вади няколко бабушки. Но на неговото хранително петно има ужасно много уклеи, които не дават на стръвта да потъне. Марко използва това и целенасочено лови уклеи на повърхността. Неочаквано уклеите изчезват и той отново преминава на бабушките. Тази постоянна смяна на тактиката би трябвало да му донесе добър улов. След три часа риболовът е приключен. И двамата сме много доволни. Риболовът с близалката протече перфектно.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

1 коментар по “Близалки за слабо течение

  1. Аз използвам близалки на Кралусо 2,3,4 гр.В реки и водоеми с не много силно течение са просто перфектни

Add Comment