Кога да ходим за риба и какво ще бъде времето

Успешният риболов до голяма степен зависи от атмосферните условия. Дори и най-добрият майстор може да не хване нищо при ниско атмосферно налягане или променливо време. За целта човек трябва да умее да предсказва времето по различни признаци. Това са оптични явления в природата: облаците, температурата на въздуха, посоката на вятъра, поведението на птици, животни и насекоми и много др. Колкото повече признаци потвърждават едно и също заключение за времето, толкова то е по-точно.

 

Признаци за устойчиво и ясно време – перфектно за риболов

1. Атмосферното налягане в продължение на няколко дни се повишава или остава неизменно високо.

2. Температурата на въздуха следва устойчив денонощен ход; лятото – през деня е топло, а вечер – прохладно; зимата – нощем замръзва, през деня става по-топло, а вечер отново стяга.

3. Вятърът също запазва своята денонощна амплитуда – нощем цари безветрие, денем полъхва леко, а вечер отново стихва. Димът от комините се вдига нагоре като стълб.

4. Няма облаци или ако ги има, се движат по посока на вятъра, а вечер изчезват.

5. Нощта е ясна, небето е осеяно със звезди, луната е ярка, а изгревът е златист или бледорозов.

6. Нощем пада обилна роса (през зимата скреж), сутрин има гъста мъгла, която се вдига след изгрева на слънцето.

7. Жабите крякат високо.

8. Лястовиците летят високо, чайките стоят над водата, а горските птици пеят силно.

9. Мравките проявяват голяма активност, по тревата и храстите има паяжини, мушиците над водата летят в стълб, а щурците пеят високо.

10. Цветовете на растенията са широко разтворени.

Признаците за смяна от ясно към облачно време – неподходящо за риболов

1. Атмосферното налягане пада и колкото по-бързо пада, толкова по-верен е този признак.

2. Температурата на въздуха през зимата се повишава, а през лятото се намалява разликата между дневната и нощната температура.

3. Вятърът се усилва, променя своята посока, денонощните колебания отслабват или изчезват съвсем, димът се стеле ниско.

4. Облачността се увеличава, появяват се пересто-слоести или купести облаци, движението на облаците не съвпада с направлението на приземния вятър.

5. Слънцето се крие зад облаците, изгревът е червен, нощем няма звезди и луна, а ако има, около тях има венец.

6. Нощем няма роса, а мъглата не се разнася с изгрева.

7. Жабите мълчат.

8. Лястовиците летят над земята, чайките се събират на брега и се къпят в прах, не се чуват песни на горските птици.

9. Мравките се крият в мравуняците, не се виждат насекоми във въздуха и по дърветата, пчелите се връщат в кошерите, червеите изпълзяват на повърхността.

10. Цветовете на цветята са затворени, усилва се ароматът им.

 

Признаци за устойчиво ненаситено време – неподходящо за риболов

1. Атмосферното налягане е ниско и в продължение на денонощия не се променя.

2. Температурата на въздуха е постоянна с малки денонощни колебания.

3. Направлението на вятъра не се променя, като скоростта остава значителна.

4. Небето е покрито със слоести и дъждовни облаци.

5. Нощем няма звезди и луна, а през деня слънцето не се показва.

6. Валежите (дъжд и сняг) са умерени, но продължителни през целия ден или силни с кратки прекъсвания.

7. Животните, птиците и насекомите се крият в укритията си.

 

Признаци за промяна от ненаситено време към ясно – подходящо за риболов

1. Атмосферното налягане се повишава.

2.Температурата на въздуха се понижава.

3. Вятърът променя своята посока, а силата му намалява.

4. В слоестите облаци се появяват “прозорци”, облаците стават перести, а вечерта изчезват.

5. Дъждът се усилва и по време на дъжд се появява дъга.

6. Птиците кацат на земята, чуват се гласовете им в гората.

7. Паяците вечер се спускат по паяжината, появяват се комари и мушици.

8. Пчелите излитат да събират мед.

 

Освен тези признаци съществуват и много други, които съответстват само на определени райони и местности. Те трябва да се изучават и запомнят, за да се използват както в екстремни условия, така и като цяло в живота.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment