Колкото по-студено, толкова по-надалеч

Времето е много студено и рибата по реката е далеч от брега. Това са два неблагоприятни фактора едновременно. Но с помощта на фидера Михаел Шльогел се справя с трудностите и в тези условия. Нашият фотограф Хайнц Ягуш запечата всичко, което се случи.

 

Водата е много ниска и бистра. На около 80 метра от брега има ръб. Там са рибите. На тези места и през зимата рибите намират храната си. За да заметне стръвта толкова надалеч, Михаел използва линия с фидер. Той най-често предпочита да използва хранилки от метал, тъй като те имат голямо собствено тегло в сравнение със стандартните гумени или пластмасови хранилки. Колкото по-малка и компактна е хранилката, толкова по-надалеч може да се заметне. Най-далечните и точни замятания са с хранилки от типа Speed feeder, чийто център на тежестта е разположен в предната част. Те летят точно в целта дори и при страничен или насрещен вятър. Михаел използва хранилка с тегло от 100 г. То остава да лежи на дъното независимо от минаващите по реката плавателни съдове.

Тежка и лепкава

Захранката се състои от еднокилограмов пакет Select Feeder Medium на Mosella. Много е важно храната ви да издържи на далечното замятане и да не се разпадне на повърхността на водата. Едва на дъното храната трябва да излиза от хранилката. Ето защо сместа се овлажнява още вечерта, в навечерието на риболова, като по този начин тя става по-тежка и лепкава. Доколкото рибите в бистри и плитки води се страхуват от цветовите контрасти, то захранката ви трябва да се оцвети с помощта на хранителни бои. За захранване през зимата се изисква малко количество жива храна. Шепа потъващи кастери са достатъчни, за да задържат рибите на мястото на ловене. При екстремално далечни замятания съществува опасност меката стръв да падне от куката. Затова Михаел предпочита твърди стърви. Като начало той поставя на куката изкуствен бял червей на Berkley, когото  рибите не могат да смъкнат лесно. Следва го пресен, естествен кастер, който също добре се държи на куката.

Имайте предвид, че замразените кастери са подходящи само за захранване. Ако рибите кълват добре на кастерите,  Михаел поставя винаги по две какавиди на куката, тъй като при замятането една от тях може да падне. Стръвта на куката завършват един или два бели червея, които се нанизват внимателно, за да не се повредят. Ако Михаел лови на червен червей, той използва изключително по-едри и жилави червеи, които по-добре издържат на замятането и се задържат на куката. Червеят се нанизва един път през средата.

Плетено влакно с монофилно

За отчитане и на най-деликатните кълванета  Михаел през зимата лови с плетено основно влакно  Whipplash Pro с дебелина 0,16 мм. За амортизация при вадене на едри риби той използва шок водач от монофилно влакно с дължина 10 м и дебелина 0,30 мм Maxima Chameleon. Този водач притежава достатъчна здравина на триене, което е особено важно, когато се лови на водоеми с грубо дъно, покрито с миди или камъни, например. Далечината на замятане може да се увеличи, ако използваме монофилно влакно с диаметър 0,16 мм вместо плетено влакно. В този случай обаче най-предпазливите кълванета ще станат незабележими. Твърде тънкият повод не е подходящ особено на места с миди и камъни по дъното. Затова той трябва да има дебелина поне 0,18 мм. По-тънкото влакно е склонно и към усукване. При вадене на едри риби от далечни дистанции куката също изпитва голямо натоварване, затова се използват здрави куки с големина № 14,16 и 18.

Като на прибрежен риболов

За риболов на фидер на далечни дистанции Михаел използва дълга пръчка като Xedion Heavy Feeder с дължина 4,50 м. Благодарение на специфичния си строй тя при замятане се натоварва много добре. Водачите дори и на върха са доволно големи, което улеснява изнизването на шок лидера и плетеното основно влакно. За макара той предпочита големи модели с размери 8000 или 10000, които са подходящи и за морски риболов. Те имат дълъг ход и дълбоки  шпули. Освен това влакното е на равномерни витки, което намалява триенето при замятане и гарантира достигането на далечни дистанции. Шпулата трябва да е изцяло запълнена с влакно. Освен това макарата трябва да има мощна и надеждна червячна система, за да може безпроблемно и дълго да работите с тежки хранилки. Много важно е да имате и стабилна стойка за пръчката си. Тя в никакъв случай не трябва да се клатушка, защото това намалява чувствителността при индикиране на кълването. При стабилна стойка  пръчката не се влияе от действието на вятър или мощно кълване. Добре е стойката да е монтирана на нивото на очите.

Контролируема мощ

Преди замятане той обира хранилката на разстояние от 80-100 см до връхния водач. Пръчката се дава назад в положение 2 часа. След това присвива дясното око с лявото, фиксира прицелната точка и се изчаква, докато хранилката не се успокои. След това Михаел мълниеносно придава ускорение на пръчката с лявата ръка. По време на полета на линията той държи пръчката в положение 10 часа в посока напред. За да предотврати рязкото приземяване на хранилката във водата и преждевременното освобождаване от храната, Михаел затормозява замятането в последните метри. За целта той дръпва пръчката около 20-30 см назад. След това отново веднага го отпуска.

През зимата линията се оставя да лежи на мястото на захранване около 10 минути, след това, ако рибата не кълве, хранилката се вади и се замята отново. При риболов в студени води през зимата се изисква много търпение, тъй като инертните и мудни зимни риби често пъти идват на захраненото място едва след час-два или дори три. При кълване засичането е с повдигане на 60-80 см нагоре. Едва след като пръчката е поела първите напъни на рибата, Михаел започва да обира влакното. Често рибата идва сама бързо в посока към брега. Тук е необходимо голямо внимание, защото хранилката на плитката вода може да се закачи за някакво препятствие или камъни. Ето защо той използва кепче,  в което вкарва рибата, нагазвайки няколко метра във водата.

 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

1 коментар по “Колкото по-студено, толкова по-надалеч

  1. Владимир Петровски

    Отговори

    Много полезна статия относно риболова с фидер по река през студените дни.

Add Comment