Мартин Боулер : Какво и как при риболова на лин

Топли, задушни летни дни. Именно тях чака с нетърпение Мартин Боулер, тъй като това е времето, когато златистозелените страни на линията на лина блестят на утринната зора.

Летен предутринен здрач, изпарения и мъгла плуват над водата. Червената антена на плувката неподвижно се издига над огледалната водна повърхност. Малки мехурчета въздух шумно се издигат нагоре. Плувката потрепва, подскоква и се плъзга встрани. Засичане, и рибата е на куката! Златистозелено блесва страната на рибата, аз гледам зачервените очи на красивата риба. Линовете и лятото са неразривно свързани.От края на май линовете лакомо се хранят и риболовците имат най-добрите шансове, за да ги надхитрят.Да се открие подходящ водоем, е доста лесно. Линовете обитават заблатени езерца, изкуствени вирове и малки нагрети кариери със застояла вода и обилна водна растителност.Колкото са по-гъсти растителните джунгли, толкова по-добре. Линът може да се открие и в голямо езеро, ако там е пълно с растения. За да се разбере дали има лин в един  водоем, аз упорито съветвам да се направи разузнавателен излет призори, взимайки със себе си само добър бинокъл. Следва да се търсят повдигащи се нагоре от ровещите дъното риби малки мехурчета, които образуват дълги бисерни верижки. Но има и други явни сигнали, подавани от линовете. Те често повдигат облак от мътилка, пробивайки си път през храсталаците на тръстиката, или изяждат охлювите от стъблата, вследствие на което растенията силно се люшкат. Те издават шум, когато, подобно на платиките, се премятат през глава на повърхността. Техните черни кръгли гръбчета и ударите на широките опашни перки няма да объркате с нищо. Разходката при ясно време също може да даде определени сведения. Линовете охотно образуват пасажи, които през деня се движат из водоема. Те могат да бъдат наблюдавани през поляризационни очила. Ако нищо не се вижда и чува, препоръчвам да се захранят няколко места до самия бряг, а след това да се ходи от място на място и да се наблюдава. Линовете рано или късно ще издадат присъствието си.

– При ясен ден

3,5 кг лин се счита едър. Могат да се срещнат и 4,5-килограмови риби, но твърде рядко. За мен размерът няма значение, просто обичам линовете и съм радостен за всеки един. И ето, открит е подходящият водоем. С какво да  започна? На тези, които обичат да си поспиват, препоръчвам предварително да се настроят. Става въпрос все пак не за сутрешния изгрев. Несъмнено сутрешният изгрев и вечерният залез са много добро време за ловене на линове, но те отлично кълват и посред бял ден. А пък нощното ловене, съдейки по-моя опит, е чиста загуба на време. Нашата най-важна цел е бреговият ръб. Както никоя друга риба, линът се стреми именно към него.Ако дъното на водоема на брега значително се снижава, линията покрай него се превръща в път за следване на линовете: те редовно се движат натам и обратно. Аз ловя с линия на подвижна плувка. Пръчката трябва да бъде мощна, тъй като се налага да се изваждат едри риби, и едновременно достатъчно гъвкава, за да не скъса влакното при засичането. Заради удоволствието аз ловувам с проста инерционна макара, вместо с безинерционна. Тя осигурява много надеждно изваждане на къси дистанции.

– Плувки със сменяеми антени

Аз използвам плувката Crystal-Waggler със сменяеми антени. Прозрачното й тяло не плаши дори и най-предпазливите риби. Сменяемите антени дават особено преимущество. Почти всички риболовци използват само червени или жълти антени, но черната в много случай се вижда много по-добре преди всичко на големите водоеми в ясни слънчеви дни. С помощта на няколко украсени в различни цветове антени мога бързо да се приспособя към изменящите се условия на осветеност. Плувката се фиксира с два специални стопера, а не с обикновени сачми. Ако плувката се закачи във водните растения, стоперите ще се разместят, което не могат да направят притиснатите сачми на влакното, от което възниква опасност от скъсване на влакното. Монофилно влакно с диаметър 0,20 м е достатъчно здраво за едрите линове. Аз постоянно контролирам неговото състояние и се старая да не прищипвам на него сачми излишно.Тежестта, лежаща на дъното, се състои от една или две сачми /по 1,9 г/, които затискам не на монофилното влакно,а закрепвам на косъм. Отказах се от повода, като куката я привързвам направо на основното влакно. Придвижвайки подвижния стопер, установявам разстоянието от тежестта до куката. Сачмите с маса по 1,9 г са достатъчно тежки, за да заставят плувката да потъне. След това премествам плувката нагоре дотогава, докато не полегне на водата. После поставям въдицата на поставката и внимателно замятам линията. Плувката трябва да заеме вертикално положение. Aко се опъне още малко  влакното, то под водата ще се показва само антената на плувката, влакното до плувката ще бъде леко натегнато. Когато линът вземе примамката, плувката се повдига вертикално от водата. Това е методът на асансьора. Ако рибите са гладни и доверчиви, плувката просто ще потъне във водата.

– На границата на ръба

Методът на асансьора за ловенето на риба с пръчка в близост до брега подхожда най-добре от всичко, значително превъзхождайки по чувствителност ловенето с тежка дънна линия. Но се изисква примамката да се подаде на точно определено място, за да има повече кълване. Да предположим, че на дъното на водоема до брега има разлика в дълбочините – ръб. В болшинството случаи примамката ще се подаде в подножието на бреговата линия, където преминава в гладко дъно. Не ви съветвам обаче да правите това. Именно там често се натрупват тиня и растителни остатъци. В търсене на храна линовете охотно се ровят тук. При това те попадат на влакното и имитират кълване. Засичанията стават безрезултатно и подплашват рибите. Най-добре е примамката да се подаде малко по-високо, на самия ръб. Дъното там е по-чисто и твърдо.Липсват лъжливи кълвания, тъй като линът сега се приближава към примамката отдолу. За захранка взимам не смляна, а зърнена храна.На нея линът реагира много по-добре. В най-общи черти това са белите червеи и кастерите, коноп, гранули с диаметър 3 мм. Обикновено прибавям към захранката онези примамки, с които ще ловя, като на фона на такава смес моята примамка с кука не предизвиква подозрение у рибите. Белите червеи и кастерите – това е отлична примамка, и често допълвам едните с другите. Отначало набождам на стъблото на куката изкуствен плаващ бял червей, след това слагам два естествени червея или кастера на извитата част на куката. Поставям куката с примамката пред себе си във водата. Ако тя все още плува, с малка остра ножица отрязвам малки късчета от изкуствения бял червей дотогава, докато куката не започне бавно да потъва. Ако дотогава се е събрала дребна плевелна риба, прибавям в захранката пшеница или царевица и същите слагам и на куката.

– На дистанция

Ловенето с плувка до брега несъмнено е много емоционално. Но понякога рибите се намират твърде далече от брега и е невъзможно ловенето им с линия на плувка. Особено перспективни места са краят на пясъчната плитчина или разположените и отдалечени от брега полета с водна растителност. Ще се наложи да си напрегнете зрението и старателно да се измери дълбочината, за да  откриете интересни участъци. Както при нас, така и рибите имат също своите места за общуване. Те трябва да се търсят. Ако риболовът на плувка е невъзможен, идва ред на дънния такъм с неподвижна монтирана хранилка – Method. Пръчката трябва да бъде достатъчно мощна за далечни замятания, но и не много твърда, иначе това няма да донесе удоволствие от изважданията. Пръчка с тест 2 lb с параболичен строеж ще осигури и едното, и другото. Към нея следва да се избере подходяща спинингова макара със свободен ход на шпулата и монофилно влакно с диаметър 0,22 мм. Основното влакно минава през пластмасова тръбичка /Anchor Tubing/, която е съединена с хранилката и удържа влакното хоризонтално на дъното, и през хранилката Method, застопорена с вирбел №9. Вирбелът твърдо е свързан с хранилката, така че рибата под съпротивлението на хранилката сама може да се засече. В никакъв случай не трябва да се използва плетен конец за шаран. Линовете са много по-подозрителни от шараните и се плашат от плетеното влакно.Слагам много къс повод от флуорокарбон с диаметър 0,25 мм и дължина от 5 до 15 см.  Той е твърд, но фиксиран за вирбела с пръстена, остава неподвижен. В съчетание с хранилка Мethod – това е великолепно работеща линия.

– Синтетиката е за предпочитане

На такава линия може да се подава всякаква примамка за лина. Мой фаворит е изкуственият бял червей на кована кука №14. Него може непосредствено да монтирам на куката, макар че аз правя линия D-Rig, при която края на влакното от възела на куката оставям дълъг, и слагам на него червея. След това вдявам края на влакното през ухото на куката и правя удебеление на пламъка на запалка, за да не се измъкне влакното. По такъв начин куката остава свободна, а рибите могат сами да се засекат. Запълването на хранилката е много просто. Примерно 500 г гранули заливам в кофата с вряла вода. В продължение на 30 минути гранулите се превръщат в мека каша.Ако кашата стане много рядка, добавям троха от пъстървова или птича гранула. При риболов с царевица прибавям няколко зърна царевица. Преди замятането напълнената хранилка трябва да се потопи във водата. Захранката ще стане по-плътна и няма да падне, когато линията се удари във водата. Провеждам допълнително захранване с гранули, които или хвърлям с помощта на лъжичка за допълнителната захранка, или се установявам с надуваемата лодка в точката на ловене. Линовете задължително ще се нахвърлят на забележимото парче захранка в хранилката Method, в това съм абсолютно убеден. А около нея лежи куката ми с примамката. Нека настъпят задушни и горещи дни. Ние сме добре екипирани за изваждането на златистозелените линове.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment