Направено в Китай – Made in China


През последните десетилетия чувствителният ръст на китайското влияние се изпитва в много отрасли на световната икономика. В страната са създадени благоприятни условия за чуждестранни инвестиции. Тя разполага с гигантски и евтини трудови ресурси. Затова съвсем не е чудно, че много световноизвестни компании, в това число и производителите на риболовни принадлежности, се привличат и спират вниманието си на този рай. Процесът на пренос на стари производства на територията на Китай и създаването на нови фабрики е така бърз,  че много скоро страната може да се превърне в световен производител, а при съсредоточаването на цялото производство в границите на страната за собствениците на търговски марки ще остане само да се занимават с маркетинг. Колко дълго ще продължи този процес? Може ли дори и една страна в света да конкурира китайците? За да се получи отговор на тези въпроси, трябва преди всичко да вникнем в причините на бързия ръст на китайската икономика.

Стоки за масово производство

Един от първите играчи на полето за производство на риболовни принадлежности и оборудване, осъзнал преимуществата на китайската индустриална революция и евтин пазар на труда, е компанията Shakespeare. Нейните инвестиции в тази страна датират отпреди 20 г., когато за болшинството от западните страни Китай е бил затворен за търговия и промишлени връзки. Джон Томсет, вицепрезидент на компанията, счита развитието на китайските предприятия за твърде перспективни. Според него компанията му е една от първите, рискувала да инвестира капитал за производството на макари и пръчки на територията на Китай. Сега там работят над 9000 човека и отдавна са отминали времената, когато на дневен ред е стоял въпросът за качеството. Цялата продукция отговаря на най-високите стандарти и има тотален контрол на качеството, като компанията възнамерява да продължи с тази си политика. Най-динамично развиващата се компания, възползвала се от преимуществата на китайската икономика, е датската Svendson Spor. Ларс Свендсон гледа с оптимизъм на бъдещето на производството на риболовни принадлежности в Китай. Той не се съмнява, че страната ще доминира в производството на такива стоки, като в близките години още повече ще укрепи позициите си на международния пазар. Днес сме свидетели как китайците насищат пазара с високотехнологични продукти от второ поколение, разработени съвместно със западни партньори. Водещи американски и европейски производители на мухарски пръчки започват да обменят опит или да създават производства в Китай. Тук се намесват и корейски фирми, пускащи крайни продукти от висок клас. Бързо се развива и производството на спинингови макари, в които са използвани най-модерни технологии и обработка на детайлите. Самите китайци изработват копия на продукти с ниско до средно качество, но доста национални предприятия предлагат и свои собствени патентовани конструкторски и технически решения. Свен Кюнел, мениджър на DAM, смята, че китайците ще останат неуязвими поне още 20 години, и то ще станат още по-силни през тези години. Предпоставка за това е, че има още къде да се разширява пазарът с евтината работна ръка. Ян Маккормак, търговски директор на Hardy and Grreys Ltd, е съгласен с Кюнел, като споделя, че е трудно да се представи кой може да конкурира китайците в близко бъдеще, въпреки тенденциите за съкращаване на работници в Южен Китай. Просто фабриките ще започнат да се преместват на по-отдалечени и малко развити райони с по-евтини трудови ресурси.

Специални продукти

Досега говорихме само за стоки за масово производство – пръчки, макари, дрехи, чанти, куфари, палатки, столове и най-различни пластмасови и метални изделия. Но как стои въпросът с такива специализирани риболовни стоки, като например висококачествени пръчки, мухарски шнурове, системи за утежняване, плувки и мухи? За Sheakspeare на този етап има собствено решение. Всички свои шнурове за риболов произвежда изключително в Редиш, Великобритания. По думите на Джон Томпсет в дадения случай трябва да се примирят с високите трудови разходи поради необходимостта от свръхниво на мениджмънта и контрола на качеството. Това е твърде труден и специализиран процес. В програмата на компанията има над 1000 продукта под различни марки, като работата е в режим на реално време, често преминавайки от една смяна на 24-часов работен ден за цяла седмица в зависимост от пазара. При едно съчетание от сложно производство и строг контрол на качеството такава работа е невъзможно да се пренесе в Китай. Според Стив Харис – обственик на Harrison Advanced Rods, главният проблем е дали западните предприемачи ще могат да продължат работа в постоянна конкуренция с китайските цени. Що се отнася до пръчките, той смята, че това е възможно поне до онези модели, които струват на Запад не повече, отколкото в Китай. Става дума главно за скъпите пръчки. Ето защо е оправдано модели с висока търговска цена да продължат да се правят там, където и досега. Том Дорси, конструктор на пръчки за Thomos&Thomos, напълно поддържа това мнение, когато се отнася до стоки напълно заслужаващи епитетите като класни, изящни, елегантни. Китай се опитва да заеме и лидерски позиции в производството на плувки. В по-голямата си част болшинството от продукцията на китайските фирми са копия на известни европейски марки. Един от водещите европейски производители на плувки – Марк Сладен от Premier Floats, говори, че те са горди със своя 30-годишен опит в тази област и макар да са се замисляли за евентуално прехвърляне на производството на Изток, това едва ли е ефективно предвид трудността да се организира гъвкавост на работата, наложителна за тяхното производство. Те имат гарантиран 48-часов сервиз и често произвеждат и експедират в един и същи ден. Това гъвкаво производство едва ли е възможно в Китай.

Дизайн, качество и новости

Ако вие сте производител на риболовно оборудване в конкуренция с по-евтини китайски стоки, какво трябва да предприемете на първо място? Разбира се, да разширявате непрекъснато асортимента, подобрявайки характеристиките на изделията. Най-верният път към поставената цел – мощна работа по конструирането на нови модели, повишаване на качеството и активна иновационна политика. Това е мнението на Пол Шлютер – президент на St Croix Rod. Той залага на новостите и иновациите, като благоприятен фактор е фактът, че доста риболовци са готови да заплатят допълнително за принадлежности, които ще им позволят да разширят и обогатят риболовния си опит. Китайските производители не се стремят към разбиране на риболовните потребности – те са доволни да копират изделия, които вече са на пазара. Дейвид Норвич – президент на Norwich, независим производител на мухарски пръчки, е напълно съгласен с колегата си. Дизайнът и внедряването на нови идеи, както и качеството – това са ключовите думи за работа в компанията му. Дани Файбрас от компанията Korda Developments, също залага на нови поколения принадлежности от висок клас. Производството на копия в Китай е много прекрасно, но малко се мисли за създаване на новости. Стив Харис добавя, че единственият ключ за оцеляване, а и за ръст на компаниите, работещи на европейския пазар, е стремителното повишаване на качеството на продуктите и новаторството, които работят за тях. Доказателство за това е нивото на поръчки през последната година. Ларс Сендсон изразява съгласие с мнението на колегите си, но счита, че китайците няма да останат прости копировачи и независимо от текущите недостатъци в мениджмънта и производството, времето на собствените разработки, качеството и иновациите ще настъпят и там доволно скоро.

Без компромиси

Пол Шлютер е убеден, че при обсъждане на въпроса за качеството не може да има никакви компромиси. Той просто не може да разбере риболовеца, които, избирайки пръчка за любимото си хоби, търси компромис между цена и качество. Той избира и лови само с такова оборудване, което му помага да разшири своя опит. И така мислят мнозина. В противен случай компании, които произвеждат висококачествени продукти, едва ли биха оцелели. Ян Маккормак използва тези възможности за извличане на изводи. В обединяването на компании браншове в търговията, като например Hardy и Greys, което им дава възможност да разширят гамата от предлагани продукти в различни ценови диапазони при запазване на високия стандарт на качеството. На риболовния пазар винаги ще остане ниша за оборудване от висок клас, каквото не може да бъде предложено от Изток, макар то да е с по-високи цени.

Минуси

Макар и не толкова малко да бе постигнато от китайците през последните десет години за подобряване на продукцията, съкращаване на сроковете на усвояване на новата продукция, преодоляването на езиковата бариера, остава да бъдат решени още много проблеми. И до този момент много от фабриките настояват за невероятно големи по количество поръчки и доколкото такива партиди закупуват неопитни или непрофесионални търговци, това почти винаги води до пресищане на пазара с еднородни стоки и в крайна сметка към ценови дъмпинг. Падането на цените и следваното от тях намаляване на разликата между себестойност и продажна цена води по-нататък към обезценяване на изделието. Непълният контрол на качеството може да доведе до вредни последствия – не само до загубата на репутацията на производителя, но и допълнителни загуби от ремонт. Комуникациите освен това с Китай са ненадеждни. Техните телефони, електронна поща, интернет услуги са ултрасъвременни и постоянно се усъвършенстват. Но разширението на електронния обмен, електронната поща, в частност, е съпроводена от ефекта на сериозно снижаване на културата на общуване. Обичайна практика стана игнорирането на телефоните, електронните съобщения, факсове и писма, което неубедително се обяснява с огромното количество от получавана информация, която просто е невъзможно да се обработи.

Плюсове

Днес контролът на качеството на китайските предприятия е доволно сериозен, а и някои от езиковите проблеми са решени. Ние имаме пред себе си производител на приемлив продукт на ниска цена. В процеса на внедряване на конструкторски, инженерни и новаторски решения пускането на изделия в огромни количества постепенно ще се намали. Днес потребителите, желаещи да получат стоки с достатъчно високо качество и достъпна цена, все по-често им се предлагат разумни, минимални количества партиди риболовни принадлежности. Постоянното снижаване на евтина негодна продукция на пазара ще позволи разширяването на инвестициите в следпазарното обслужване, комуникации и последователно повишаване на качеството на стоката. Като цяло има всички основания да се счита, че Китай ще стане най-едрият производител в света производствена сила, така че на западния риболовен бизнес предстои да се възползва от това.

 

По материали от чуждия печат

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment