Ода за плувката

Старата добра пръчка за риболов на плувка върви навсякъде. Това се отнася и за риболова на такива риби като шаран, змиорка или бяла риба, за които обикновено се изискват други принадлежности.

Утрото току настъпва. Разсъмва се и изпарения се диплят над водата. Но аз добре виждам антената на плувката си край листото на лилията. Плувката леко се накланя, след това бавно се изправя и започва да образува кръгчета на спокойната вода. И ето, с неголям тласък се скрива настрани към листата на водните растения. Скачам от стола и засичам. Мачовата ми пръчка се огъва, а авансът запищява, шумно събуден като от дълбок сън.

Посока водната растителност

Виждам как плувката на опънатото влакно се устремява към водната растителност. Още един метър, и рибата ще ги достигне. Аз придърпвам пръчката към себе си и в последната секунда ми се удава да се спра. Рибата прави почетен кръг пред растенията, след което започвам бавно да я извлачвам към брега, предварително пуснал кепчето във водата. С показването на плувката над повърхността, съпроводено с бурно пенеща се вода, вкарвам в кепа великолепен лин. Аз просто обожавам риболова на плувка, и особено подобни ситуации. И ловя на плувка не само линове и бабушки, но и змиорки, бели риби, шарани и платики.

Риболов на дъното

Главното предимство на риболов на плувка се състои в това, че с нея може да облавяте всички водни слоеве – от повърхността до дъното. С едно движение на ръката може да промените дълбочината, на която ловите. При риболов с подвижна плувка променяме положението на стопера, а при риболов със стационарна плувка – просто местим самата плувка по влакното. Рибите събират болшинството от своята храна от дъното. А защо да не използваме плувката като сигнализатор на кълване, когато подаваме стръвта на дъното? Този метод успешно се прилага при риболова на такива пресноводни риби, като змиорка, бяла риба, лин и шаран. Техниката е проста. Утежнявам чувствителен ваглер с носимост от 3-4 г по такъв начин, че само антената му се показва над водата. Монтирам още една съчма със средна големина на влакното на 10 см от куката и след замятане плувката потъва. След това вдигам ваглера по линията дотогава, докато антената отново не се покаже над повърхността, но само малка част от нея.

Сигнал за засичане

Доверявайки се на плувката и предварително премерил дълбочината, зная, че така стръвта ми е на дъното заедно с първата съчма. За да не се носи плувката от вятъра, след замятане потапям върха на пръчката във водата и с няколко оборота на макарата прибирам няколко метра влакно. Така то е недостъпно за повърхностното течение. В същото време не държа влакното си постоянно опънато. За това има две причини – първо, при опънато влакно е необходимо мълниеносно засичане, в противен случай рибата ще почувства съпротивлението и ще остави стръвта. Това невинаги е възможно и съвсем невъзможно при риболова на хищни риби на едри примамки. Второ, опънатото влакно често води до лъжливи тревоги. Например при риболов на лин само ровещата се в дъното риба да докосне влакното, плувката индикира за кълване, каквото няма. Обикновено кълването при риболов на преутежнена плувка изглежда по следния начин – рибата заедно със стръвта повдига и последната съчма и плувката изскача над водата. Понякога има и повличане встрани. Само плувката да започне да се движи, аз съм готов за засичане. Ако ловя шаран на царевица, засичам без забавяне, а при използването на по-обемни примамки, такива като глисти или мъртви рибки за бяла риба например, се налага да изчакам търпеливо със засичането.

Преимущества на плувката

Но ако стръвта и без това лежи на дъното, не е ли по-просто да ловим на дъно? Не е ли все едно какво е визуалното възприятие на самото кълване? Без съмнение няма нищо по-вълнуващо от кълването при риболова на плувка. И това не е всичко. Има шест практически предимства, които дава риболовът на плувка.

 

1. Знаем къде лежи стръвта.

При риболова на дъно вие знаете само примерно на какво място е паднала примамката на дъното на водоема. Може ли след десет минути да заметнете захранката именно в тази точка на ловене? Едва ли. По скоро ще се разсеете и рибите ще бъдат разконцентрирани, а не привлечени към захранката ви. Това при риболова на плувка не може да се случи, доколкото плувката не е само сигнализатор на кълването, но и малка шамандура, която маркира точката на ловене. Точното захранване се превръща в лесно занятие – хвърляне по цел. Това е характерно при риболова на почти всички шаранови риби.

2. Рибата се движи под контрол

Кълването при риболова на дъно добре се забелязва по влакното, излизащо от макарата. Но това не ни позволява да определим посоката на движение на рибата и тя може да достигне до някакво препятствие още преди да сте я засекли. С плувката може да проследите точно къде отплува рибата с примамката и своевременно да засечете. Това преимущество особено ценя при шаранския риболов около водни растения. Методът на самозасичане с помощта на дънна тежест често води до неудържимо бягство на рибата към растителността още преди риболовецът да е успял да реагира. Между другото именно за това щукарите при риболов на дъно или при риболов със свободно отпускане на влакното монтират на влакното т. нар. пилотна плувка, която служи не като сигнализтаор на кълване, а показва посоката на движение на рибата и позволява при необходимост навреме да се засече. Но защо тогава да не ловим само на чиста линия на плувка?

3. Принудително изплуване.

При вадене с тежко утежнение често става така, че рибата се закача за дъното. И това не е за учудване, доколкото оловото дърпа рибата и влакното надолу и при вадене те се движат в близост до дъното. Други са нещата при плувката. Тя служи при ваденето като своеобразен понтон, удържащ тежестта високо над дъното, което благоприятства и повишава вероятността от това успешно да доведете закачената риба до кепчето си. Това предимство особено ценя при риболова на змиорки на светеща ампула през нощта на водоеми с обрасли дъна. Колкото по-рано отдалечиш рибата от това дъно, толкова по-добре. Змиорките често се увиват около подводни препятствия и тогава е почти невъзможно да ги извадите.

4. Почти без съпротивление.

При дънния риболов на рибата й се налага да опъне цялото влакно между макарата и примамката, докато не забележите кълването. При това винаги тя чувства съпротивление. И колкото е по-голяма дистанцията на риболов, толкова то е по-силно. Когато ловите на плувка с една съчмичка на дъното, рибата повдига само нея, без да преодолява някакво друго съпротивление. Много риболовци при риболова на такива хищни риби като змиорки или бяла риба подбират твърде груба линия. Може би в това е и причината на това че аз, за разлика от тях, съм така успешен при нощен риболов с лека плувка, оборудвана със светеща ампула. Опитайте! Това не само е вълнуващо зрелище – когато плувката, оставяйки светеща следа, се движи по повърхността на езерото, а също така и много резултатен риболов.

5. Никакви проблеми със закачките.

Ако някога сте се пробвали да ловите в обрасли с водни растения водоеми с дънна шаранска тежест, то без съмнение сте разбрали, че не се получава нищо освен закачки и парчета растения. Ето защо обичам да ловя шарани именно на плувка и в най-малките процепи с вода сред водни растения. Примамката може да се подаде точно и изваждането в повечето случаи става без закачки.

6. Подходяща за всякакви дълбочини.

Дънната линия е подходяща единствено за риболов на дъното – ако само не практикувате сложни системи за риболов със спомагателни плувки. Плувката, напротив, е пригодна за всякакви дълбочини. Тя може мигновено да се адаптира. Това има значение и при риболова на такива дънни риби като шарана и змиорката. През лятото шараните нерядко излизат на самата повърхност. В такива случаи може да опитаме да ги ловим с плувка, фиксирана на неголяма дълбочина. Моя любима стръв в такива ситуации е парче хляб. И при риболова на змиорки на малка дълбочина може да имате удивителни резултати. Неведнъж с мои приятели съм улавял много змиорки с тегло от 1,5-2кг на дълбочина от само 75см! Междувпрочем в същото време сме замятали и дънни линии, но без никакъв успех.

Мартин Верле

 

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment