Питър Дренан за риболова на лин

При риболова на лин Питър Дренан е забелязал, че тази риба се отнася недоверчиво при вида на конвенционалната плувка. И именно заради това е започнал да използва плувки с прозрачно тяло.

 

Твърде рядко се правят нови плувки, които могат веднага да се окажат безукорни. Почти всеки нов модел се усъвършенства и подобрява през различни периоди, преди да достигне до съвършената форма. Всичко това обикновено става на риболов, когато пред риболовците възникне някакъв специфичен проблем за преодоляването, на който трябва да се намери оригинално решение. Това само по себе си е крачка напред. Същото се случи и с мен с прозрачните плувки от типа Cristal aggler. Моя стар приятел Джон Еверард и аз ловяхме едри линове на голямо кариерно езеро. Водата бе плитка, прозрачна и силно обрасла с водна растителност. А едрите линове не бяха така много. За щастие те правеха обиколки на езерото на равни промеждутъци и при това доволно точно следваха линията на брега.

Поглед в дълбочина

Рибите се движеха в проходите между водораслите на едва 2-3 метра от брега на дълбочина от 1,5 метра. Както често става на водоемите със стояща вода, и тук най-добре е да изберем място срещу вятъра, за да имаме успех. Но силният страничен вятър образуваше големи вълни и по тази причина линията се носеше настрани. Как при подобни неблагоприятни условия да удържим стръвта спокойно на място и да предотвратим отнасянето й в тревите? Намерихме такова решение:

1. Плувката се държи на едно място с допълнителна тежест на дъното.

2. Потапяме върха на пръчката под водата на около 35 см, като използваме и съответно плувка ваглер с дължина също около 35 см, с цел да свалим влакното под зоната на дрейф на вятъра и да я предпазим от вълните.

Почти цяло лято ловяхме с дълги ваглери от пауново перо. Успяхме да уловим няколко прекрасни екземпляра, но все пак не бяхме истински доволни от успехите си. Линовете се появяваха на местата където ловим, спираха се и като че ли се събираха да се хранят. Малки мехурчета въздух се издигаха към повърхността и бе забелязан също така и интерес към стръвта, тъй като плувките леко се поклащаха. Но твърде често работата не стигаше до края – т.е до отчетливо кълване, след което да може да засечем. Веднъж ловихме на участък от езерото с тинесто дъно, като зад нас се намираше висока и открита брегова ивица. На куките си имахме едри парчета тесто от хляб, а на върха на куката като стопер и за по-силно привличащо действие – два червено боядисани бели червея. Отново дойдоха и си отидоха линовете, но плувките ни останаха неподвижни. Какво да правим? Качих се на високия бряг, денят бе спокоен и отчетливо можах да видя, че линовете бяха изяли цялата ни захранка. Само стръвта на куките ни остана недокосната. Забелязах и парче хляб без закачена на него кука, което бе плътно до моята стръв и което също не бе изядено от рибите. Стоях на разстояние от около минимум 5 метра от водната повърхност. От тази висока наблюдателна точка дългата плувка изглеждаше масивна като стълб и на плиткото място за ловене като че ли достигаше половината дълбочина на водоема. При това съотношение, както може да видите на схемата, плувката заема около ? от дълбочината, на която ловим от 1,5 метра. И така картината никак не ми хареса. Внезапно обаче ме осени идея. Влакното и куката със стръвта не пречат на линовете. Цялата работа е в масивното тяло на плувката, което стои надълбоко в бистрата вода над самата стръв. Линовете забелязват плувката над главите си и се отнасят с недоверие към него.

Плувка невидимка

Опитахме се да ловим на същата дълбочина, но с по-голяма регулирана дълбочина, за да не надвисва плувката над стръвта. Но и това не бе добро решение. Имаме два недостатъка – не знаехме точно къде е нашата стръв и сигнализирането на кълването не е отчетливо. Ние се опитахме да ловим с лека дънна линия, но на такава къса дистанция и тя не работеше особено добре. Най-накрая разбрах, че на нас ни е необходима плувка с прозрачно тяло, която да е невидима за рибите. Така се роди плувката Cristal Waggler и тя великолепно пасна не само за риболова на едри линове, плашещи се от плувката, но и за различни други видове риби от различни вмодоеми. Плашат ли плувките рибата, до момента не е интересувало много риболовците. Но ние успяхме да докажем, че в плитки водоеми с прозрачни и бистри води прозрачните плувки значително увеличават улова. Плувките Cristal Waggler днес са също така леки и имат също така голяма носимост, както и тези ваглери от пауново перо, но са по-здрави и издръжливи. Указаната на тях носимост точно съответства на това, което е написано върху тях. По-вероятно е даните за теглото на съчмите да са неточни, но не и тези относно носимостта, указани на прозрачната плувка. С помощта на плътно щекарска сглобка антените на тези плувки могат и да се сменят. Може да променяме  цветът, дължината и формата им, като взимаме антени от други модели или пък с помощта на преходни втулки заменяме тънката антена с дебела. Основно правило, отнасящо се до цвета на антената на плувката, гласи, че при насрещна осветеност, особено ако на повърхността на водата има много бликове, най-добре се вижда плувка с боядисана в черно антена. На тъмна, почти черна водна повърхност, най-добре се забелязва плувка с антена, боядисана с флуоресцентен жълт цвят. Ако светлината е разсеяна, добре е да използваме силно флуоресцентни антени с червен или оранжев цвят.

Варианти от плувки

Изменението на цвета може да е важно, но още по-важна е възможността да се варира в дължината и формата на антената. Изменението в дължината на антената само с няколко сантиметра означава радикална промяна за плувката. Тя започва да се държи по съвсем друг начин и с нея или се ловят повече риби, или чувствително по-малко. Подчертано дългата антена в съчетание с удължено тяло пък дава плувка с обща дължина от 35,5 см. Такава плувка се справя със силния вятър и дрейфа, които той причинява, и в значителна степен стабилизира поведението на стръвта при вълнение. Практичността при плувките, които може да се комбинират, е, че не е задължително например да имате такава с много голяма дължина. Тя се композира на самия бряг на водоема с подходящите елементи в зависимост от условията. Ако променим антената на плувката, следва да променим и утежнението. Държането на плувка от типа ваглер значително се влияе от изменението на дължината на антената и в по-малка степен от изменението на утежнението. Простата идея за създаването на прозрачна плувка от 1970 година с времето се превърна в разработка на цяла обширна система от набори за комбиниране на различни плувки и възможности. Комбинирайки отделните части, може по желание да получите точния ваглер, който по форма и окраска да е най-подходящ към конкретните условия, при които ще ловит

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment