Питър Дренан за риболова на подвижна плувка


Риболовът с подвижна плувка има както ясни достойнства, така и недостатъци. Ако спазвате четирите важни съвета на експерта по плувките Питър Дренан, то подвижната плувка ще бъде ваш верен помощник.

 

Възнамеряваме да ловим мирни риби на езерото. Още от брега в краката ни дъното рязко се спуска надолу – мястото е с голяма дълбочина. В такива условия е по-добре да се ловува с подвижно олово на дъно или на фидер, но има и изключения. При тинесто дъно например дънната тежест или фидерът биха потънали в мекото дъно. В този случай следва да се използва линия на плувка. Риболовът с плувка от лодка е още по-добър, тъй като при дънния риболов при всяко движение на лодката мекият връх на пръчката потрепва и постоянно показва лъжливи кълванета .

На мястото, където ще ловим, дъното на езерото е тинесто и меко. Както установихме, дълбочината на водоема е по-голяма, отколкото дължината на пръчката. Ето защо ще ни трябва подвижна плувка. Този тип риболов не е толкова сложен, колкото ще ви се стори първоначално, ако се спазват четири основни принципа:

1. Плувката трябва да бъде достатъчно голяма и да има носимост повече от 5 грама.

2. Плувка с голяма носимост трябва да има вградена тежест.

3. Ухото накрая на плувката трябва да бъде гладко, за да може тя добре да се плъзга по влакното.

4. Краищата на стоперните възли трябва да бъдат примерно с дължина 6 см. В този случай те по-добре се плъзгат незабелязано през водачите.

 

Едрите плувки са по-добри

 

Най-напред ще разгледаме въпроса за размера на плувката. Твърде леките плувки са  непригодни, тъй като лошо се плъзгат по влакното.Те не издържат такава маса на утежнението, при която влакното безпрепятствено се плъзга през ухото на плувката, когато примамката се спуска на дъното. Дори за тънки, монофилни влакна е необходима оловна тежест от 4 до 5 грама за влакно 0,18 мм , за да може движещата й сила да е достатъчна. Примамката трябва да се спуска бързо, за да се почувства отчетливо моментът, когато стоперният възел ще се спре в ухото на плувката. Плувките с носимост от 8 до 12 грама няма да се окажат твърде тежки, както бихте сметнали на пръв поглед. Напротив, при лова на едри риби в дълбоки водоеми, например на платики, те са дори практични. Онзи, който смята, че тапите с голяма носимост са нечувствителни, греши.Чувствителността на плувката има малко общо с размера. Тя зависи главно от това, доколко добре е балансирана плувката и колко се показва антената над водата. Например 10-грамова плувка с носимост от  9.9 г регистрира по-добре кълване, отколкото 2-грамова плувка с носимост от 1.5 грама. Балансът на плувката е по-важен от нейната носимост. Подвижната плувка трябва да има достатъчно собствено утежнение. Ако в основата на плувката има малка тежест, при замятането тя няма да лети синхронно със стръвта и влакното. В момента, когато утежнението и стръвта летят във въздуха, неутежнената плувка започва да се плъзга по влакното в посока на стоперния възел. Това не трябва да се допуска в никакъв случай: по време на полета плувката трябва да остане до утежнението на влакното. Масата на тежестта в основата на плувката трябва да бъде не по-малка от 10% утежнението на влакното, а още по-добре – 20 или 25%, особено когато има насрещен вятър.Ако плувката и утежнението на влакното се разделят по-време на полета, от това значително ще пострада точността на замятането.

 

– Кълване във фазата на пропадане

 

Отделните елементи на линията след замятането трябва да се приводняват в правилна последователност. Важно е плувката и утежнението да падат във водата едновременно. Компактното основно утежняване на влакното изисква определено време за достигане на работна дълбочина дотогава, докато стоперният възел не достигне ухото на плувката. Малко повече време се изисква минисачмите пред куката да се потопят и антената на плувката да заеме работно положение. В момента, когато малките сачми и стръвта изминават последните 30 см над дъното, най-често стават кълванетата. Ако падането на отделните части на утежнението става не в този ред или се забави, ние няма да имаме възможност да забележим често срещаните пипания при пропадането на стръвта. Ухото в основата на плувката, през което минава влакното, трябва да има малък диаметър и да бъде гладко. Така гласи третото важно изискване към плаващата тапа. Най-добре е, когато ухото е равно, кръгло, направено от метална тел. Пластичните уши са твърде големи. Уши с голям диаметър изискват дебел стоперен възел. А пък той лошо се плъзга и лесно засяда във водачите на пръчката. Наистина проблемът може да се реши, като се помести малко подвижно мънисто между ухото на плувката и малък стоперен възел. Трябва да се признае, че при лова с подвижна плувка има опасност от оплитане на влакното в по-голяма степен, отколкото при риболова с фиксирана плувка. Голямо предимство е наличието на вирбел в основата на подвижната плувка. За големите плувки е нужно и по-дебело влакно с диаметър 0.16-0.18 мм. Тогава ухото на плувката трябва да има диаметър 0.40-0.70 мм. Накрая ще преминем към четвъртия важен пункт. Двата края на стоперния възел трябва да имат дължина, не по-малка от 6 см. Не, не съм сбъркал милиметрите и сантиметрите! Дългите краища лесно прилягат и правят възела пластичен. С такива краища възелът без проблеми се плъзга през водачите на пръчката както при замятането, така и при намотаването на влакното обратно. Насреща късите еластични краища на възела не се огъват назад. Те се закачат за водачите на пръчката и пречат на хвърлянето. В същото време те увеличават опасността от преминаване на възела през водачите, като го местят.

 

– при неувереност – 2 възела

 

Ако при много големи плувки и екстремни далечини на замятане възниква опасност на изместване на възела, е удачно да се правят два възела един до друг. Такова двойно предпазване гарантира, че установената дълбочина няма да се измени. За завързване на стоперния възел може да се използва меко и еластично влакно с диаметър 0.16-0.18 мм. Всеки Waggler, пригоден за подвижен монтаж, е важно да е достатъчно тежък. Аз лично на моя познат водоем използвам 38 см утежнен Waggler от  пауново перо с носимост 4.5 г. Утежнението лесно се променя. В качеството на основно утежнение на влакното поставям 3-грамова оливета. Допълнителното утежнение се състои от няколко малки сачми. За определяне на дълбочината на водоема на мястото на ловене не обичам да използвам тежка сонда. Специално за големите разстояния предпочитам да използвам малка тежест, която при замятане и приводняване създава малко шум. Обикновено просто прищипвам на кукичката сачма SSG (1.9 г), която работи също така добре, както и сондата. Водоем, в който има много бабушки, а дълбочината на водата не превишава дължината на въдицата (тоест около 4 м), се явява истинска тренировъчна площадка за обучение за ловене с подвижна плувка и придобиване на увереност в собствените сили. Когато има много кълванета, вие ще се научите точно да ги регистрирате при пропадането на примамката през последните 30 см.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

4 thoughts on “Питър Дренан за риболова на подвижна плувка

  1. мразя риболова непрекъснато се ядосвам като отида. Мразя проклетия риболов

    1. знам и аз като отида непрекъснато си губя плувката и куките и аз мразя риболова

  2. Има два вариант – спираш да ходиш за риба или се научаваш да ловиш риба. И в двата случая вече няма да се ядосваш! 🙂

Add Comment