Подхранване с бял червей

Белите червеи – те са не само добра стръв, но и отлична захранка. Но само ако правилно ги обработим. Понякога червеите е най-добре да се поднасят свободни, понякога слепени, а може и с помощта на самата захранка.

За да може успешно да ловим различни риби на плувка, е необходимо да ги привлечем към мястото на ловене с помощта на захранка. Обикновено захранването се извършва с хвърлянето на няколко топки подхранка. Но има ситуации, когато такъв начин на захранване не привлича, а дори напротив – плаши рабата. Това особено често се случва на плитки водоеми. Такива риби, като кефала например, въобще не обичат шумното захранване. В такъв случай най-добре е да се използват белите червеи свободни. Като правило червеите са лека примамка. Как да ги доставим точно в мястото на ловене или, ако е необходимо, точно над върха на пръчката? Червеите могат да се заметнат по три начина – в свободен насипен вид, слепени със специално лепило или слепени в топка с допълнение на ситна мозайка.

Хвърляне от ръка

Поднасянето на червеите във водата с ръка – това е най-простият начин за тяхното замятане. Но по този начин ларвите не летят особено далеч. Тази форма на захранване е пригодна единствено за прибрежни зони на риболов, особено когато се ловят дребни риби с къса пръчка до 4 м на плувка. Италианските майстори спортисти предпочитат този вид на захранване при риболова на уклей на близки дистанции. Те обличат специални престилки, в джоба на които са разположени червеите, и по този начин захранването може да се осъществява много бързо. Слепените червеи може да хвърлите малко повече – на разстояние до 6 м. Ако е необходимо да се храни на още по-големи дистанции, следва да се прибегне до използването на утежнени смески с червеи. Такива смески потъват и те не трябва да се използват при риболов на повърхностни риби. И на риболов на висящо в средните слоеве този метод често пъти няма никакъв ефект.

С помощта на прашки

Вторият метод – изстрелване от специализирана прашка. В такива случаи може да извършим захранване на доволно голямо разстояние от брега. Този начин на захранване е популярен при риболов на мач. Изстреляните от прашката червеи в свободен неслепен вид трябва да се използват преди всичко тогава, когато рибите стоят в средните слоеве на водата, и там търсят храната си. Това е типична картина през лятото на кариерни езера, където бабушки и червеноперки плуват в кръг в средните слоеве. На реките в средните водни пластове най-често се срещат кефалите и кленовете, които може да ловим на мач или с щека или гол телескоп. За разлика от захранването с прашка на червеите в свободен неслепен вид, което обхваща доста широка ивица, то слепените в топка червеи позволяват особено точно захранване. Ако рибите стоят на дъното, по-добре е да хвърляме утежнени слепени топки с червеи.

Захранване с помощта на купинг кит

Третият метод на захранване с бели червеи – това е захранването с помощта на купинг кит, представляващ малка чашка със захранка, която се поднася непосредствено над точката ни на ловене. Този метод се използва при риболов на плувка с щека. Купинг китът представлява лека чашка с подходяща големина, закрепена към специално пригодено за целта връхно коляно или колена на щеката. Захранващият кит е със същата дължина, както и този, с който ловим. Това позволява да извършваме точно захранване  непосредствено под върха на пръчката. След това захранващият кит се сменя с работния. Лови се с къс „бидем” – дължина на влакното от върха на пръчката до плувката. Този начин на захранване е много подходящ за риболов в плитки водоеми и там, където рибите са много плашливи. Това е супер безшумен начин на захранване с изключителна прецизност както по отношение на количеството, така и по отношение на точност на подаване. Използването на купинг кит позволява да захранваме както с неслепени червеи в свободен вид, така и със слепени или утежнени с баластра топки с червеи. Ако ловим уклеи на пръчка с дължина 9 или дори 11м, захранването с купинг не е проблем. Понякога може да използваме комбинирано захранване с бели червеи от трите вида на поднасяне, което е особено резултатно на риболов на реки. Първоначално внасяме един или два купинга с насипни червеи, за да привлечем вниманието на рибите. Следват две-три слепени топки с червеи, за да увлечем рибите към дъното, и продължаваме да дохранваме с тежки слепени топки с червеи и ситна мозайка. Кефалите, кленовете и бабушките много добре реагират на такъв начин на захранване. Когато на мястото на ловене на дъното има достатъчно количество бели червеи, не трябва да се учудвате, ако на куката ви започнат да се закачат платики, костури и дори мрени.

Захранване с помощта на хранилка Baitdropper

Като четвърти начин на захранване с червеи ще разгледаме този, с помощта на специална хранилка, наречена baitdropper. Тя представлява метален съд с отварящ се капак, снабден със специален заключващ механизъм. Когато baitdropper падне на дъното на водоема, заключалката се отваря и червеите се изсипват. Това спомагателно средство се използва за захранване преимуществено при риболов с гол телескоп. Хранилката целенасочено доставя червеите точно на дъното. С помощта на това приспособление на силно течение може наред със свободни неслепени червеи да подаваме и топки със залепени или утежнени с мозайка червеи. Изпозването на baitdropper е винаги оправдано в случаите, когато е необходимо да проведем целенасочено захранване за такива придънни  риби, като платика, кефал или мряни.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

1 коментар по “Подхранване с бял червей

  1. Аз използвам байтдропер от по малките.В него обикновено поставям слепен бял червей и останалите личинки -жив.Телескопа ми е с дължина 6 м на ф-ма Линеафе.Влакното ми е 0,20 мм флуорисцентно с тест на издръжливост 2,3 кг и дължина 1 м.Останалите 4,5 м са от влакно 0,18 мм .Куката закачам директно на влакното.

Add Comment