Пролетни бабушки на мач

Още през първите топли дни дребните бабушки излизат на повърхността на водата. Следващите няколко топли дни изкарват в горния слой уклея, кефала и дребните платички. Лятно време след продължителна жега мирните риби са по-често на повърхността, отколкото в дълбокото. Най-доброто време за риболов е привечер, след като рибите са се наиграли през деня и отново започват да се хранят. Заради прозрачната вода трябва да бъдем изключително внимателни, понеже рибите забелязват не само подхранката на дъното, но и риболовците по брега. Можем да използваме мачова пръчка 3.90-4.20 м, която трябва да е достатъчно мека, за да се държи адекватно и при закачване на едра риба. Тъй като често се налага да се презамята макарата, трябва да е с плавен и лек ход. Лично аз рядко използвам аванса на макарата при вадене на едра риба, по-скоро отпускам влакното, придържайки шпулата с палеца.

Незабележимите плувки

Плувката трябва да бъде по възможност по-къса, тъй като по това време на годината се лови на малка дълбочина. Доста фирми предлагат ваглери, подходящи за целта – от пауново перо или пластмасови. Препоръчвам за този сезон прозрачните пластмасови модели, тъй като са напълно невидими във водата. Ваглерът за малка дълбочина няма смисъл да има голяма товароподемност. Той трябва да носи максимум 3 или 4 съчми ААА(т.е от 2.4 до 3.2 г). При този тип риболов не е препоръчително да използвате утежнени ваглери, понеже при замятане те се гмуркат под водата и ще подплашат рибата. За предпочитане е да ползвате ваглери със сменяеми антени. Това ще ви позволи добре да отчитате кълването в различни условия на осветеност. Аз предпочитам влакно 0.12 мм. Утежнението е елементарно, ваглерът се фиксира между две съчми, а за дропер се ползва малка съчма №6-8 точно до вирбела, който свързва повода и основното влакно. Ако искате да използвате по-фин такъм, можете да разпределите няколко съчми по линията. Риболовът на ваглер в горните слоеве на водата обикновено носи много кълванета, но малко уловени риби. Затова ще ви трябва остра кука с широка извивка, т.нар round bend. Това е особено важно, когато ловите на ситна стръв, един червей или кастер. Размерът на куката започва от №22 и се определя от големината на стръвта и очакваната риба.
Никога не минавай покрай кастера
Правилният такъм е много важен, но още по-важно е да подберете правилното място и съответната стръв и подхранка. За стръв можете да използвате червеи, кастери, гранули или конопено семе. За бабушката и платиката най-добре подхождат кастери, понеже те са добре забележими във водата на фона на небето. Светлата стръв, като червеите, рибата отдолу я вижда много по-лошо. По отношение на подхранването е валидно правилото – по малко, но регулярно. Изхождайки от това, в зоната за риболов трябва да се поддържа постоянно съперничество между рибите за храна.
Затова наведнъж се подава такова количество храна, колкото да удържите ятото на място. Ако подадете голямо количество храна, тя ще падне на дъното. В този случай или рибата ще последва храната и ще слезе на дъното, или храната ще остане недокосната. Започнете подхранването с десетина червея в минута. В зависимост от това каква ще бъде динамиката на кълването и концентрацията на рибата, вие можете да променяте ритъма на подхранване. Не бива да очаквате, че риболовът ще започне с бясно кълване. Понякога може да мине известно време, докато рибата се събере заради икономичното дохранване. Така се случи при последния ми риболов на едно малко езеро. Преди първото замятане стои още един въпрос: на каква дълбочина трябва да подадете стръвта. Ако, да кажем, езерото е дълбоко около 2.5 м, рибата е на повърхността, но колко дълбоко? Аз предпочитам в такава ситуация да ловя на дълбочина 1 м. Когато по кълването определите, че рибата се намира под вас, можете да коригирате дълбочината. При определянето на дълбочината следва да се има предвид температурата на въздуха. Колкото е по-топло, толкова по-високо могат да се вдигнат рибите.


Бавен старт

Около четвърт час след основното подхранване започва първото кълване, като обикновено това са ситни бабушки. Най-добре рибата кълве на един кастер. При риболов на повърхността рибите често поемат стръвта още преди да потъне, и си играят с нея. Това води до много лъжливи кълванета. Затова трябва да сте много бързи и при най-малкото потрепване на плувката да засичате. Но не с мощно движение, а плавно и рязко. Следете при изтичането влакното да бъде изпънато, иначе засичането няма да се получи добро. След около час се събра доста риба на подхраненото място и започнаха да кълват първите платики. Това е много характерно за този вид риболов. След известно време най-ненадейно излиза първата бонус риба.
Кълването следва веднага след подаването на храната. Рибите атакуват стръвта все по-уверено и все в по-горния слой. В крайна сметка се изкачват на самата повърхност в очакване да падне нещо вкусно. Малко преди края на риболова усещам поредното мощно кълване и вадя още една бонус платика. Тази изненада е изключително приятна при пролетен риболов, понеже никога не знае човек каква ще е следващата риба.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment