Разрешени водоеми по време на забраната

София, 14 април 2011 г. – Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от понеделник /18 април 2011 г./ се забранява риболова  за 47 дневен период. Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти. Забраната за любителски риболов е от 18 април и ще продължи до 3 юни 2011 г., тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

Улова на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент на Съвета 1256/2010 г.

Улова на попчета с мрежени риболовни уреди във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

Улова на карагьоз /дунавска скумрия/ се забранява от 18 април до 18 май включително.
За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

 

Област Благоевград

– яз. Самоилово, с. Самоилово, общ. Петрич;

– водоем „Марена” до с. Марикостиново, общ. Петрич;

– напоителен канал „Топлика” от главен път гр. Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала.

 

Област Бургас

– баластриера “Дупките”, гр. Бургас

 

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

– землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на гр. Полски Тръмбеш;

– землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш.

стари речни корита на р. Росица:

– землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;

– землище на с. Михалци, общ. Павликени.

баластриери

– землище на с. Дичин, община Павликени.

напоителни и отводнителни канали:

– местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

Област Видин

– яз. Дъбравка, общ. Белоградчик;

– яз. Дреновец в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от южната страна на водоема.

Област Враца

– яз. Бели извор, с. Бели Извор.

Област Кюстендил

– стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

– язовир под с. Самораново, общ. Дупница;

– водоеми (2 бр.) преди с. Смочево, общ. Рила;

– яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол.

Област Кърджали

– яз. Охлювец, общ. Кърджали;

– Кюмюрлюк в землището на с. Багрилци, общ. Крумовград.

Област Ловеч

– яз. Сопот с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;

– яз. Крапец с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена ;

– яз Александрово, с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена;

– водоем „Зореница”, намиращ се между гр. „Ябланица” и с. Гложене;

– яз. Гаргулица, землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица.

Област Монтана

– яз. Огоста в района на баластриерите (района на с. Горно Церовене).

Област Пазарджик

– баластриера, с. Лозен;

– студен канал на р. Марица при с. Синитево;

– микроязовир Черяшка река, общ. Стрелча.

Област Перник

–   езеро в с. Драгичево, общ. Перник;

–   рудничните езера над кварталите Мошино и Тева;

–   езеро в с. Рударци, общ. Перник;

–   сгуроотвалите до квартал Калкас.

Област Плевен

–   баластриери Витски блата, общ. Плевен;

–   Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци;

–   баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;

–   яз. Еница, общ. Кнежа;

яз. Садина, общ. Пордим;

яз. Под селото, землище на с. Тотлебен, общ. Пордим;

отводнителен канал при гр. Белене.

Област Разград

– яз. Бяла пръст /Папаза/, гр. Разград.

Област Русе

– Корекция на р. Янтра между гр. Бяла и с. Карапце в местността „Кривушата”.

Област Сливен

–   баластриера Мечкаревска дупки, с. Мечкарево, общ. Сливен;

–   баластриера Сливенска дупка, с. Мечкарево, общ. Сливен;

–   баластриера Крушарска дупка, с. Крушаре, общ. Сливен;

централен напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област София

–   бент Панчарево;

–   водоем Жеков вир;

–   баластриери в землището на с. Мрамор;

баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);

баластриери в землището на с.Долни Богров;

баластриери в землището на с.Негован;

баластриери в землището на с.Чепинци;

баластриери в землището на с.Световрачене;

баластриери в землището на с.Челопечене.

Област Стара Загора

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;

– баластриери1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Тулово, община Мъглиж.

Област Шумен

– баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен.

 

Област Ямбол

– баластриери в местност „Долен герен”, гр. Елхово;

отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;

яз. Болярско – 2, землището на с. Болярско;

баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;

гребен канал Ямбол – северна и южна част.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

3 thoughts on “Разрешени водоеми по време на забраната

  1. Село Карапце няма.Има село Каранци общ.Полски тръмбеш. Там има две стари корита-От дясно е Данчов гьол а от ляво е старо корито на село Полско косово Кое от тях е разрешено.

  2. Никои нищо не казва за водоема в мина Белибрег до село Габер община Драгоман.

Add Comment