Риболов на бели мрени

Гледайте този прекрасен филм за риболов на бeли мрени в Англия.

Рибиловът е на дъно, но независимо от това удоволствието е огромно. Вижте уникални подводни кадри как се храни бялата мряна и как поема стръвта. Това е една от най-борбените риби и уловът и е 100% адреналин. През последните години англичаните зарибиха и доста от своите арендаторски водоеми с бяла мряна.

Add Comment