Рик Тил: Игра на нерви – изкуството да чакаме


Според един от най-изявените английски състезатели Рик Тил ключът към хващането на едри платики се състои в методичното усвояване на мястото за риболов. Нека му позволим да обясни:

Линия за платика

Първият и възможно най-важен аспект при риболова на платика е вашата линия. Ако имате сериозно намерение на напълните живарника си с едри платики, то обикновено това е възможно единствено ако ловите на фидер. Затова се погрижете на първо място да ви е комфортно. Убедете се, че куфарът ви е балансиран добре, подхранката и прашките, като и кепчето трябва да си ви под ръка. При риболов на фидер аз предпочитам да имам две поставки за пръчката си – една в основата и една близо до върха. По този начин при кълване потрепва само връхчето на фидера ми и се регистрират дори и най-слабите пипания. За да бъде успешен риболовът на фидер, се изисква сериозно “опипване” на дъното. Когато откриете вдлъбнатина, маркирайте влакното си, за да замятате винаги на едно и също място. Ако дъното е равно, просто си изберете ориентир и разстояние, на което ще ловите. Помнете, че условията през деня могат да се влошат, затова не ловете на максимална дистанция. При избора на подхранка мнозина от риболовците правят груби грешки. Моята смес е Van Den Eynde Brown Crumb (кафява галета) и Fishmeal powde (рибно брашно). Ето това е, забелязвате ли, че повечето от риболовците на платика използват еднородни смеси на основата на рибно брашно. Стръвта е стандартна, но аз задължително имам бели и торни червеи както за стръв, така и за кълцане, а освен това кастери и пинки.

Щека или фидер

И тук възниква основният проблем – с какво да ловим, с щека или фидер? Голяма част от риболовците се разкъсват между тези два избора и това обикновено завършва зле, тъй като не успяват да усвоят мястото за риболов. Ако имате някакви, макар и малки колебания, подхранете на върха на щеката, а след 30 минути – и на голямата дистанция на фидера. Пробвайте на щеката не повече от 10 минути.

През това време ще успеете да прецените кой способ е по-удачен. Наблюдавайте също така как ловят колегите ви и къде имат повече кълване. И вече идва време за крайния избор. Потиснете желанието си да сменяте такъмите. Ловете там, където дава по-добре, независимо дали този тип риболов ви е повече, или по-малко приятен.

Линията на Рик Тил при риболов на платика с фидер

Винаги при риболова на платика използвам обикновен патерностер – той е надежден и рядко се оплита. За да го направя, аз връзвам голям клуп на линията. След това разрязвам едната страна на клупа по средата – остава къс отрязък, към който прикрепвам хранилката, а към дългата част прикрепвам 90-сантиметров повод. Важно е хранилката да бъде закрепена за късата част, за да се опира в основното влакно, а не в по-тънкия повод.

Кука PR 26 Preston Innivations

Хранилка Preston Innovations Open-End feeders

Основно влакно Direct Mono – с повишена издръжливост към протъркване

Повод Grand Match – прозрачен и твърд.

 

Усвоете мястото за риболов

Преди началото на типичния риболов ще вкарам шест хранилки, за да подхраня зоната за риболов. След замятане дайте на хранилката да потъне и тогава с рязко придърпване освободете храната на дъното. По време на самото подхранване поводът не трябва да е привързан за линията, за да не се усуква излишно. След храненето монтирам повода и идва същественият момент при риболова на платика – точното замятане.

Сега вие си мислите: “Да, знам, избирам си ориентир на отсрещния бряг, използвам потъващо влакно – всичко това съм го чувал и преди”. Действително това е важно, но аз имам предвид два други съществени момента, които ще увеличат вашата точност още повече. Когато хранилката ви падне във водата, се старайте да задържите влакното с пръст (с практиката това ще става все по-лесно). Ако спрете полета на хранилката още във въздуха, силата на замятането ще я дръпне назад поне на два метра от хранителното ви петно. Хранилката ви трябва да пада всеки път в периметъра, където сте хранили. Когато вече сте заметнали, потопете върха на фидера във водата, за да потопите влакното, това ще ви предпази от получаване на “корем”. Тук, за разлика от английския риболов, няма нужда да придърпвате пръчката, за да потопите влакното. Освен това по този начин има опасност да изсипете храната преждевременно и да се изместите от петното.

Никакво плетено влакно?

При риболов на дистанция 45 метра регистрирането на кълването не създава никакви проблеми. Понякога платиките могат да бъдат много внимателни, но когато фидерът ви е на стойката, ще регистрирате и най-леките кълванета. На макарата аз използвам влакно Preston Innovations Direct Mono, което представлява нещо средно между монофилно и плетено влакно. Тази корда има по-малка разтегливост от нормалната и е изключително здрава. Плетеното влакно наистина е добро при риболов на голяма дистанция основно заради тънкия си диаметър, но колко често всъщност ви се налага да ловите на дистанция повече от 45 м?

Дохранването става по специфичен начин. Аз слагам по малко храна, кастери, кълцани червеи и бял червей, като постепенно напълвам хранилката си. Всеки път, когато дохранвам, процедирам по този начин, за да съм сигурен, че във всяка хранилка има от всички компоненти. Ако ги смеся, рискувам в някоя от хранилките да има само храна, а в друга – само от добавките.

Колко ще дохранвам, зависи от активността на рибата. Колкото е по-активна, толкова повече дохранвам.

Това е моят справочник как да наблъскате живарника си с едри платики. Това не е трудно, вие само трябва да влезете в ритъм.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment