Руснаците за риболова на болонезе

Болонезето, както не е трудно да се досетим от името, е произлязло от Италия. Именно там на бързите реки на Апенинския полуостров се е зародил този метод за риболов на плувка на изтичане на мряни, кефали, скобари и други речни риби. Наистина, всеки риболовец любител ще познае в болонезето подобни прийоми и елементи, както и при стандартния и добре познат риболов на изтичане с телескоп. Нима на италианците не е известно че половината риболовци ловят риба по този начин? Ще дадем една възможност на всеки поклонник на този тип риболов да се запознае с класическия вариант на този уловист метод и според това да направи своята техника още по-ефективна.

Сфера на компетенция

Няма нищо удивително в това, че всяка риболовна техника си има характерни черти, вложени в нея от създателите й. Неведнъж подробно сме представяли риболова с мач на подвижна плувка. Англичаните са го създали с разчет да ловят на доволно далечни от брега разстояния при тежки условия, при дъжд и вятър, предимно за затворени водоеми. За щастливите италианци подобни времеви капризи са неведоми, а и риба те ловят преимуществено по реки с течение и ето защо жителите на Болония са
заложили други качества в своята техника. Резултатът е същият от формална гледна точка, но пръчката с макарата и водачите придобиват друг облик. Количеството на водачите се намаля, за да може да се лови на изтичане с тънко влакно. От залепване на влакното по пръчката по време на дъжд, както разбирате, италианците не са се страхували. Ето защо са направили пръчката по-дълга, тъй като силни ветрове в тази част на Италия няма, а и закрепването на плувката е фиксирано на две точки за по-ефективен контрол върху линията. Получаваме пръчка, предназначена специално за риболов на течение. Доколкото да се потапя влакното в процеса на ловене, не е прието, а напротив, необходимо е то да се вдигне колкото се може повече над водата. Вятърът става основният ограничаващ фактор при този метод, като, ако духа срещу течението, забавя изтичането на линията, което пък може да се използва от риболовеца. Ето защо болонезето в тихо време може да се използва не само на река, но и на затворени водоеми. Понякога дори то може да има преимущество пред английския мач, доколкото позволява използването на по-тънко влакно, и благодарение на фиксираната на две точки плувка се намалява вероятността от оплитане при замятане. В нашите условия на тези методи може успешно да се ловят платики, кефали, шарани и различни други видове шаранови риби.

Кратко описание

Болонезето – това е телескоп с дължина от 4 до 8 метра, като обикновено петметровите пръчки са оборудвани със също пет на брой водача, шесметровите с шест и т.н. Водачите са закрепени здраво, като на върха са разположени два или три подвижни водача, които се разполагат между върховия водач и последния фиксиран такъв отгоре надолу. Предназначението им е равномерно да разпределят натоварването на върха при вадене. Строят на болонезето обикновено е такъв, че работи основно връхната третина от пръчката, което обезпечава точност при замятане и ефективност при засичане. Благодарение на своята дължина в условията на състезание болонезето позволява да се поддържа доволно висок темп на риболов, а при изваждане на едра риба има добре изразено предимство пред пръчката без водачи. При транспортиране болонезето се събира, подвижните водачи се групират под върха, като всички се покриват от специален пластмасов или кожен чохъл, който ги предпазва от еветуални повреди. Или компактността е още едно достойнство на тази пръчка, явно известно както на италианците, така и на всеки друг риболовец. Изборът на дължина на болонезето зависи като цяло не от широчината на реката, а от дълбочината на мястото, където предполагаме, че ще ловим. Работата е в това, че плувките за болонезе като правило са здраво фиксирани на влакното, а това означава, че ако дълбочината на даденото място не надвишава 5 м, то една шестметрово болонезе е напълно достатъчно да ловим. Като цяло 5-6-метровите болонезета са оптимален избор за любителя риболовец. От една страна, те не уморяват ръката, а, от друга, позволяват успешно да ловим с фиксирана плувка на повечето от нашите водоеми. С дистанцията дължината на болонезата не е пряко свързана. Преценете сами – при риболов на 20 м от брега абсолютно е без значение дали ще имате в ръката пръчка, по-дълга или по-къса с един метър, с тази разлика, че ако държите по-дълга, с течение на времето по-бързо ще се уморите, но затова пък по-лесно ще управлявате линията. Най-добрите болонезета без съмнение се произвеждат от италианците. При избора на такава пръчка е необходимо да обръщате внимание на нейното тегло, като не съветвам начинаещи риболовци да залитат по най-дългите и скъпи модели. Впрочем всеки риболовец от собствен опит знае пръчка с каква дължина най-добре подхожда за неговия любим водоем и риболов.
Макарата при риболова на болонезе е мачова и не се различава принципно от тези, използвани за класически английски риболов. Доколкото почти винаги се използват тънки влакна, желателно е наличието на мек и качествен аванс. Лично аз отдавам предпочитание на модели със заден аванс. Този метод е подходящ и за използване на макари със закрита шпула, които обаче у нас имат доста ограничено, меко казано, приложение, въпреки че дават възможност за лесна работа при отпускане на влакното при дълго изтичане.

Оборудване на пръчката

Доколкото болонезето е предназначено за риболов на течащи води, ще разгледаме варианти на линии именно за такъв тип риболов. Ще започнем с плувката. Отличителни белези на плувката за риболов с болонезе, независимо дали са подвижни, или фиксирани, са двете точки на закрепване на влакното. В съчетание с късо крушовидно или овално тяло и дълъг кил от карбон, стъклопласт или метал, това са основните му конструктивни особености, обезпечаващи му отлично поведение на течение и вълни. Съществуват различни форми на плувки за риболов с болонезе. Всеки състезател си има свои предпочитани и любими форми плувки, но общото за всички тях е в правилото – колкото са по-сложни условията на риболов – вятър, вълни или силно течение, толкова по-близо до формата на обърната капка трябва да има плувката. С други думи – колкото тялото на плувката е по-широко в точката на закрепване на антената, толкова по-устойчиви са те на водата. Дебелината на антената също има значение – колкото е по-дебела, толкова по-голяма собствена плаваемост има тя. А това означава, че има смисъл да поставим плувка с дебела антена, особено ако на местата на ловене има чести закачки за дъното или трева. В същото време трябва да помним, че при това намаляваме чувствителността на плувката. Плувка с тънка антена е предназначена за по-деликатни риболовни ситуации. Носимостта на плувките за болонезе може да варира в широки граници – от 2 до 30 г. Най-леките са подходящи за стоящи води и риболов близо до повърхността, а най-тежките – за екстремални условия с вятър и вълни. Междувпрочем тези риболовци, които започват да усвояват тази метод, не трябва да изпадат в крайности и да използват твърде тънки линии – в такъв случай бързо ще възникнат проблеми, особено при замятане на леки плувки. По-добре е леко да огрубим линията си, но да замятаме без проблеми и усилия. Ще посоча пример за универсална линия при риболов с фиксирана плувка – схема 1.По принцип с нея може да се ловят и на течение както повърхностни, така и дънни риби, достатъчно е само да разместите разпределението на тежестта на влакното. За да заставите стръвта с куката да се движи до самото дъно, е необходимо да групирате тежестта на повода, а ако течението е много силно, се налага да смените плувката с по-голяма и да увеличите утежнението. При риболов на риби в повърхностните слоеве е важно колкото се може по-естествено да подадете стръвта на рибата. Ето защо при такива случаи утежнението трябва да се разпредели по влакното. Този вариант е подходящ и за риболов с болонезе на изтичане, когато линията се отпуска далеч по течението. При този вид на ловене се изисква специален вид оборудване – ботуши и гащеризони, които са доволно популярни както при италианците, така и сред нашите риболовци.
Подвижни плувки при риболова с болонезе се използват в такива случаи, когато дълбочината на мястото на ловене превишава дължината на пръчката или ако се налага да се пробие повърхностния слой и бързо да се достави стръвта до дъното, където стои и по-едрата риба.Те също имат две точки за закрепване, през които преминава влакното – едното накрая на кила, а другото тялото на плувката кота е изнесено далеч от него, за да не се трие и за да се изнизва по-добре влакното. Този риболов изисква специален монтаж, един от възможните варианти на който ще ви покажем на схема 2. За да не се губи време на риболов, линията може да си направим и вкъщи. За това е необходимо да имате примерна представа каква риба ще ловите и в какви условия. Утежняването на плувката се прави в подходящ по обем съд с вода, като групираме цялата тежест в близост до плувката. Над водата трябва да се показва само антената на плувката ви. Трябва да имате предвид, че плътността на водата в реката може малко да се отличава от тази, която тече от кранчето в дома ви, но по принцип домашната вода е малко по-плътна. Ето защо може да не доутежнявате плувката си. В повечето случаи на брега не ви струва нищо да добавите или отнемете някоя излишна съчма. Дължината на готовата линия не трябва да е по-малка от дължината на пръчката, а в случая с подвижната плувка – дори и повече от 10 м. Подготвените у дома линии трябва да се съхраняват навити на совалки, на които има обозначени дължина, диаметър на основното влакно и на повода, размер на куката.. Отправяйки се на непознат водоем, трябва да сте запасени с пълен набор от готови заготовки.

На брега на водоема

Ако линиите са приготвени предварително, ви остава само да изберете подходящата и да я свържете към основното влакно – схема V. За целта се използва следният възел, показан на схемата. Напомням ви, че краищата на възела не трябва да се отрязват къси. По-добре е да ги оставите с дължина от сантиметър и половина, като при такъв случай възелът няма да се закача за намотките на шпулата на макарата. Сега остава правилно да определите дълбочината. Когато става въпрос за риболов на риби в повърхностните и средните слоеве на водата, всичко е просто. Може постепенно да увеличавате дълбочината, докато не напипате тази дълбочина, на която кълванетата са най-чести. Друг е въпросът обаче, ако вашата цел са дънни риби – платики, каракуди, шаран и т.н. В този случай дълбочината трябва да се определи много точно. На река може да действате по следния начин. Първоначално изследвайте дъното с помощта на сонда на куката. Така може да определим приблизително дълбочината. След това направете няколко пробни замятания, увеличавайки дълбочината дотогава, докато линията не започне да се закача за дъното. След това отново намалете дълбочината с няколко сантиметра и вече може да пристъпите към риболова. Но успехът зависи не само от дълбочината, а и от нейното правилно премерване. Важен е и постоянният контрол над линията. Куката със стръвта трябва по възможност да се движи преди плувката. За това се използва леко придържане на линията. По такъв начин може с лекота да повдигнем леко стръвта над дъното на това място, където постоянно има закачка – достатъчно е само леко да забавим движението на плувката, за да опъне течението влакното и куката със стръвта да се вдигне над дъното.Само по себе си колкото е по-голяма дистанцията, на която се лови, толкова по-трудно за изпълнение е това задържане. В повечето случаи коремът, който се образува от влакното, не трябва да плува по повърхността преди плувката. Като цяло влакното трябва през цялото време да е над водата – по-точно по-голямата част от него – от края на пръчката до плувката. За целта при такъв риболов пръчката трябва да се държи практически вертикално под ъгъл 50-60 градуса. В противен случай е невъзможно не само да управлявате линията, но и да правите своевременно засичане. След като определите дълбочината на мястото на ловене и напипате хубаво изтичане, може да пристъпите към захранването. Отбележете с маркер на влакното дистанцията, на която ще ловите, и вземете за ориентир нещо неподвижно на другия бряг. Топките със захранка се замятат малко по-нагоре по течението, като колкото по-силно е то, толкова по-голямо трябва да е предварването. Маркирането на влакното е необходимо единствено при риболов на големи дистанции, докато при риболов на неголеми реки на 20 м от брега риболовецът не може да се обърка с далечината при замятането. Захранващите топки при речния риболов трябва да съдържат значителна част утежняващ баласт – пръст, която добре да се държи на дъното. Второто важно условие – да е ефективно и здраво слепена, за да се размива бавно от течението. За техниката и за самото захранване доста е писано, така че няма да се спирам подробно. Стръвта при риболов на болонезе на практика не се отличава от използваната при другите видове риболов на плувка. Но доколкото тук замахът при хвърлянето не е толкова рязък както, да речем, при мач риболова, особено когато се изисква постигане на дистанции, то тук смело може да използваме твърде нежни видове стръв. Дохранването в процеса на риболова се извършва с неголеми порции захранка. Може да използвате и друг начин за захранване – с неголеми порции зърна или червеи с помощта на прашка. При добро кълване може да правите по едни изстрел след всяко изтичане. Когато линията се приводни, на нея й е необходимо още малко време, за да заеме работно положение. Това трябва да се отчете и затова замятането трябва да се извършва по-нагоре от захранената зона, за да може, когато линията навлезе в нея, вече да е в работна позиция и готова да сигнализира за кълване. Ако държим влакното опънато, плувката и куката със стръвта ни ще се движат по окръжност и бързо ще излязат от захранената зона. За да не се случи това, е необходимо постоянно да държим макарата с отворена скоба и да даваме възможност на влакното спокойно да се изнизва, като периодично го спираме, за да се опъне коремът. Но помнете – всяко спиране е равнозначно на няколко десетки сантиметри, с които линията ви се приближава към брега, излизайки от хранителното петно. Кълванетата на течение обикновено са смели и доволно отчетливи. Когато плувката индикира, че рибата е взела стръвта, застопорете влакното с длан или затворете скобата на макарата и веднага засечете. Ако рибата е закачена, може да започнете да я вадите, а ако не, трябва веднага да извадите линията, тъй като има смисъл да продължите изтичането.

Петър Миненко


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment