Забраната за риболов от 17 април до 1 юни


Забраната за любителски риболов по време на размножителния период е в сила до 1 юни 2012 г.

София, 11 април 2012 г. –  Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от вторник /17 април 2012 г./ се забранява любителския риболов за 46 дневен период. Забраната влиза в сила от 17 април, заради Великденските празници и възможността любителите риболовци да упражнят своето хоби през почивните дни. Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти.

 Забраната за любителски риболов е от 17 април и ще продължи до 1 юни 2012 г., тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

 Улова на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент на Съвета 1256/2010 г.

 Улова на попчета с мрежени риболовни уреди във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

 Улова на карагьоз /дунавска скумрия/ се забранява от 15 април до 15 май включително.

Срокът на действие на забраната за улов на щука и бяла риба, въведена със Заповед на министъра на земеделието и храните от 13 март 2012 г. се удължава до 1 юни 2012 г.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

 

Област Благоевград

– водоем между с. Горно Лешко и с. Долно Лешко, общ. Благоевград (махала Хайдушка);

– водоем Блатото над с. Логодаж, общ. Благоевград;

– баластриера Бистрака под моста за с. Покровник;

– яз. Бели брег, гр. Сандански;

– водоем Ормана до Пресевната в местност ”Ормана”, гр. Гоце Делечев;

– напоителен канал „Топлика” от главния път свързващ гр. Гоце Делчев

– Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала;

– яз. Самуилово, с. Самуилово, общ. Петрич;

 

– водоем Марена до с. Марикостиново, общ. Петрич;

– първи водоем до завод за релета, с. Баня, общ. Разлог.

 

Област Бургас

– баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

 

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

– землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на гр. Полски Тръмбеш;

– землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

– землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

– землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;

стари речни корита на р. Росица:

– землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

– землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;

– землище на с. Михалци, общ. Павликени.

баластриери

– землище на с. Дичин, община Павликени;

– землище на с. Писарево;

напоителни и отводнителни канали:

– местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

 

Област Видин

– р. Тополовец в участъка от моста на главен път Е -79 до с. Слана Бара;

– яз. Дъбравка, общ. Белоградчик;

– яз. Дреновец в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от южната страна на водоема;

– яз. Полетковци в обозначения за това участък обхващащ един и половина километра от преградната стена до първия ръкав в посока село Старопатица от северната страна на водоема;

– яз. Фарафун, общ. Грамада;

– напоителен канал между с. Антимово и с. Кутово, общ. Видин.

 

Област Враца

– яз. Бели извор, с. Бели извор, общ. Враца;

– р. Ботуня от моста на гр. Криводол по поречието на реката до землищната граница със с. Ракево, общ. Криводол;

– р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

 

Област Кюстендил

– стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

– два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол.

 

Област Кърджали

– яз. Охлювец, общ. Кърджали;

– Кюмюрлюк в землището на с. Багрилци, общ. Крумовград.

 

Област Ловеч

– яз Сопот с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;

– яз. Крапец с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена ;

– яз Александрово, с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена;

– старо речно корито на река Осъм в местност „Бибора”, с. Дойренци, общ. Ловеч;

– старо речно корито на река Осъм в местност „Долната воденица”, с. Чавдарци, общ. Ловеч;

– стари речни корита на река Осъм в местност „Старите корита”, гр. Летница, общ. Летница;

– горното течение на р. Златна панега, от извора до изхода на с. Петревене, моста за с. Тодоричане, разрешен само за пъстървови риби;

– водоем „Зореница”, намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;

– яз. Гаргулица, землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица.

 

Област Монтана

– яз. Огоста в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана;

– баластриени водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

– баластриерен водоем до р. Бързия /Йончови ханове/ в землището на гр. Берковица;

– блато в кв. „Момин брод” в гр. Лом.

 

Област Пазарджик

– баластриера с . Бошуля;

– баластриера с. Лозен;

– студен канал на р. Марица при с. Синитево;

– студен канал местност „Фазанария”;

– канала на Пловдивска  – „Кривата река”.

 

Област Перник

– рудничните езера в гр. Перник;

– сгуроотвали (утайници) в кв. Калкас , гр. Перник.

– руднични езера в с. Драгичево и с. Рударци, общ. Перник;

– отводнителните канали около р. Арката /Блатото/.

 

 

Област Плевен

– яз. Горни Дъбник – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;

– баластриери Витски блата, общ. Плевен;

– баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;

– баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;

– яз. Еница, общ. Кнежа;

– яз. Дрен, землище гр. Пордим, общ. Пордим;

– отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;

– отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща, гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път, свързващ гр. Левски със с. Асеновци.

 

Област Пловдив

– яз. Домлян.

 

Област Разград

– яз. Бяла пръст /Папаза/, гр. Разград.

 

Област Русе

– корекция на р. Янтра в местността „Кривушата” – намираща се между гр. Бяла и с. Каранце до десния бряг на р. Янтра.

 

Област Сливен

– баластриера Крушарска дупка, с. Крушаре, общ. Сливен;

– баластриера Сливенска дупка, с. Мечкарево, общ. Сливен;

– баластриера Мечкаревска дупки, с. Мечкарево, общ. Сливен;

– яз. Щоките, с. Кортен, общ. Нова Загора;

– яз. Чилията, с. Загорци, общ. Нова Загора;

– напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

 

Област Смолян

– яз. Тешел.

 

Област София

– бент Панчарево;

– водоем Жеков вир;

– баластриери в землището на с. Мрамор;

– баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);

– баластриери в землището на с.Долни Богров;

– баластриери в землището на с.Негован;

– баластриери в землището на с.Чепинци;

– баластриери в землището на с.Световрачене;

– баластриери в землището на с.Челопечене.

Област Стара Загора

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;

– баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;

– баластриера (отворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;

– баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) и баластриера (отворена) – (Аксаков гьол) в землището на с. Зимница, община Мъглиж;

– баластриери 1 и 2 (затворени)  на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж.

 

Област Хасково

– яз. Доситеево до с. Доситеево, общ. Харманли;

– яз. Сираково, с. Сираково, общ. Минерални бани;

– яз. Жълти бряг, общ. Стамболово;

– яз. Гледка (до мотела), общ. Стамболово;

– яз. Левка /новия/, общ. Свиленград;

– яз. Орешец, общ. Харманли;

 

Област Шумен

– баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;

– водоем, намиращ се на изхода на гр. Шумен по пътя за кв. Мараш;

– яз. Върбица до гр. Върбица.

 

Област Ямбол

– баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;

– отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;

– яз. Болярско – 2, землището на с. Болярско;

– баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;

– гребен канал Ямбол – северна и южна част.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ribolove/public_html/matchfishing.bg/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Add Comment